Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
{{family tree | γι1 | | | | | | γι2 | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |!}}
{{family tree | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν | | | | | | Μχλ |Ιωσ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, σεβαστός|Ιωάννης]]<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, καίσαρ|Ιωάννης]]<br>καίσαρ<br><small>σύζ. Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας|Μχλ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός (αποβιώσας τοαπεβ. 1264)|Μιχαήλ]]<br>μέγας κονόσταυλος}}
{{family tree | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, πιγκέρνης|Ιωάννης]]<br>πιγκέρνης, δουξ Θρακησίων<br><small>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός (απεβ. 1316)]]<br>πρωτοστράτωρεπίτροπος του Μωρέως<br><small>σύζ. Θεοδώρα|γιο=γιος}}
{{family tree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | Θδρ | | Μαρ | | Άνν | | ΙΣΤ | | Νικ | | κρη |Μαρ=[[Μαρία Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Μαρία]]<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Τιχ]]<br>ηγεμόνας των Βουλγάρων|Άνν=[[Άννα Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Άννα]]<br><small>σύζ. [[Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α΄ Άγγελος]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|Θδρ=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. 1.[[Γεώργιος Μουζάλων]]<br>μέγας λογοθέτης<br>2.Ιωάννης Ραούλ|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Ασανίνα|Ειρήνη Μίτσο-Ασάν]]<br>(κόρη Ανδρόνικου δεσπότη του Μωρέως)|Νικ=Νικηφόρος<br>σεβαστοκράτωρ|κρη=κόρη<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Β΄ της Αρμενίας|Γκυ (Κωνσταντίνος Β΄) Πουατιέ-Λουζινιάν]]<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας<br>(γιος [[Ούγος Γ΄ της Κύπρου|Ούγου Γ΄]] της Κύπρου)}}
83.069

επεξεργασίες