Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα»

η έκδοση που παρατίθεται αφορά την πολιτική για τις αξιόπιστες πηγές, όχι την επαληθευσιμότητα, στην οποία γίνεται de-focus, με δύο τρόπους από την προηγούμενη επεξεργασία: α) με τη σύνθεση της παραγράφου ώστε μα μην ξεχωρίζει το συμπέρασμα, και β) με τη χρήση κανονικών γραμμάτων αντί έντονων, όπως στη σελίδα προς την οποία γίνεται η επίκληση
(ψευδής η δήλωση περί ψευδότητας https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Identifying_reliable_sources#Definition_of_a_source)
Ετικέτα: Αναίρεση
(η έκδοση που παρατίθεται αφορά την πολιτική για τις αξιόπιστες πηγές, όχι την επαληθευσιμότητα, στην οποία γίνεται de-focus, με δύο τρόπους από την προηγούμενη επεξεργασία: α) με τη σύνθεση της παραγράφου ώστε μα μην ξεχωρίζει το συμπέρασμα, και β) με τη χρήση κανονικών γραμμάτων αντί έντονων, όπως στη σελίδα προς την οποία γίνεται η επίκληση)
* τον εκδότη του έργου (π.χ. Oxford University Press, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).
 
Οποιαδήποτε από τις τρεις σημασίες μπορεί να επηρεάσει την εγκυκλοπαιδικότητα. Αξιόπιστες πηγές μπορεί να είναι δημοσιευμένα υλικά με αξιόπιστη διαδικασία δημοσίευσης, συγγραφείς που θεωρούνται έγκυροι σε σχέση με το αντικείμενο ή και τα δύο. Και οι δυο περιπτώσεις θα πρέπει να μπορούν να αποδεικτούν.
 
Αξιόπιστες πηγές μπορεί να είναι δημοσιευμένα υλικά με αξιόπιστη διαδικασία δημοσίευσης, συγγραφείς που θεωρούνται έγκυροι σε σχέση με το αντικείμενο ή και τα δύο. Και οι δυο περιπτώσεις θα πρέπει να μπορούν να αποδεικτούν.
 
Τα λήμματα θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες, τρίτες (ανεξάρτητες), δημοσιευμένες πηγές με φήμη για τον έλεγχο και την ακρίβειά τους. Το πηγαίο υλικό πρέπει να έχει δημοσιευτεί (να έχει διατεθεί στο κοινό με κάποια μορφή)· αδημοσίευτα υλικά δεν θεωρούνται αξιόπιστα. Οι πηγές πρέπει να στηρίζουν άμεσα το υλικό που παρουσιάζεται σε ένα λήμμα και θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τους ισχυρισμούς που προβάλλονται. Η καταλληλότητα της κάθε πηγής εξαρτάται από τα [[εννοιολογικό πλαίσιο|συμφραζόμενα]]. Σε γενικές γραμμές, οι καλύτερες πηγές έχουν επαγγελματική δομή για τον έλεγχο ή την ανάλυση των γεγονότων, νομικά θέματα, στοιχεία και επιχειρήματα. Ως κανόνας, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ελέγχου στα θέματα αυτά, τόσο πιο αξιόπιστη είναι η πηγή. Περιεχόμενο που σχετίζεται με [[Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων|ανθρώπους που ζουν]] ή φάρμακα πρέπει να βασίζεται σε πηγές και μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή.