Χρόντμπερτ Α΄ της Τουρ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων