Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΘεΒ |ΘεΒ=[[Θεοδόσιος Β΄ της Μπραγκάνζα|Θεοδόσιος Β΄]]<br>δούκας της Μπραγκάντσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΔ |ΙωΔ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Δ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | Θεδ | | ΑΣΤ | | ΠεΒ |Θεδ=[[Θεοδόσιος της Μπραγκάνζα|Θεοδόσιος]]<br>πρίγκιπας Βραζιλίας|ΑΣΤ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Αλφόνσος ΣΤ΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος ΣΤ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΠεΒ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Πέτρος Β΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | Φρα | | Αντ | | Εμμ |ΙωΕ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Ε΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φρα=[[Φραγκίσκος της Μπέζα|Φραγκίσκος]]<br>δούκας της Μπέζα|Αντ=[[Αντώνιος, πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Ουρέμ|Εμμανουήλ]]<br>κόμης του Ουρέμ}}
{{familytree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | ΠεΓ |ΙωΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωσήφ Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωσήφ]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΠεΓ=[[Πέτρος Γ΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Γ΄]]<br>συμβασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΜαΑ | | Iωσ | | Ιω6 |ΜαΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Μαρία Α΄ της Πορτογαλίας|Μαρία Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας,<br>βασ. της Βραζιλίας|Iωσ=[[Ιωσήφ της Βραζιλίας|Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας Βραζιλίας|Ιω6=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Ιωάννης ΣΤ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας,<br>βασ. μετά αυτ. της Βραζιλίας}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΠεΑ | | | | | | | | | | ΜιΑ |ΠεΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Πέτρος Α΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>Α΄ αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μιχαήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Μιχαήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΜαΒ | | ΠεΒ | | | | | | | | | | ΜιΒ |ΜαΒ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μαρία Β΄ της Πορτογαλίας|Μαρία Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος της Μπραγκάντσα-Σάξεν-Κόμπουργκ και Γκότα|ΟΙΚΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ - ΚΟΜΠΟΥΡΓΚ & ΓΚΟΤΤΑ]]|ΠεΒ=[[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]][[Πέτρος Β΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Β΄]]<br>αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΒ=[[Μιχαήλ Β΄ της Μπραγκάνζα|Μιχαήλ (Β΄)]]<br>δούκας της Μπραγκάντσα}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | Ισα | | Μιχ | | ΦΙω | | ΕδΒ |Ισα=[[Ισαβέλλα της Βραζιλίας|Ισαβέλλα]]<br>διάδοχος της Βραζιλίας<br><small>σύζ. [[Γκαστόν ντ'Ορλεάν (1842-1922)|Γκαστόν]]<br>κόμης του Ε<br>[[Οίκος της Ορλεάνης-Μπραγκάνσα|ΟΙΚΟΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ]]|Μιχ=[[Μιχαήλ του Βιζέου|Μιχαήλ]]<br>δούκας του Βιζέου|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ της Μπραγκάνσα|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας της Μπραγκάνσα|ΕδΒ=[[Ντουάρτε Β΄ της Μπραγκάντσα|Εδουάρδος (Β΄)]]<br>δούκας της Μπραγκάντσα}}