Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (οργανισμοί και εταιρείες): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

οι εξαιρέσεις «αυτόματης εγκυκλοπαιδικότητας» ήταν πάντα αυθαίρετες και μόνο προβλήματα δημιουργούσαν
(οι εξαιρέσεις «αυτόματης εγκυκλοπαιδικότητας» ήταν πάντα αυθαίρετες και μόνο προβλήματα δημιουργούσαν)
Ετικέτα: Αναίρεση
** Παρόλο που ο μητρικός οργανισμός μπορεί να θεωρείται εγκυκλοπαιδικός, τα παραρτήματά του ίσως να μην μπορούν να δικαιολογήσουν ξεχωριστό λήμμα.
 
** Άρθρα για τοπικά παραρτήματα μπορούν να ξεκινήσουν ως τμήμα του λήμματος του μητρικού οργανισμού. Εάν το μητρικό λήμμα αναπτυχθεί σε σημείο που να μπορεί να χωριστεί και η εγκυκλοπαιδικότητα του υπό δημιουργία λήμματος αποδεικνύεται βάσει των γενικών οδηγιών εγκυκλοπαιδικότητας, τότε μπορεί να χωριστεί.
 
=== Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ===
 
==== Χωρικά ====
Περιφέρειες, δήμοι και κοινότητες είναι αυτομάτως εγκυκλοπαιδικοί οργανισμοί.
 
==== Ειδικών δημοσίων υποθέσεων ====
Δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εκκλησία κλπ είναι αυτομάτως εγκυκλοπαιδικοί οργανισμοί.
 
==== Επαγγελματικά ή σωματειακά ====
Ιατρικοί, δικηγορικοί κλπ σύλλογοι (δημόσιοι σύλλογοι, στη σύσταση των οποίων προβαίνει η πολιτεία) εθνικής εμβέλειας είναι αυτομάτως εγκυκλοπαιδικοί οργανισμοί.
 
== Εμπορικά ζητήματα ==