Ανωτάτη Μακεδονο-Αδριανουπολική Επιτροπή - Άλλες γλώσσες