Ανωτάτη Μακεδονο-Αδριανουπολική Επιτροπή - Other languages