Αρμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - Άλλες γλώσσες