Βασιλικό Ναυτικό (Ηνωμένο Βασίλειο) - Άλλες γλώσσες