Βεατρίκη της Ναβάρρας, κόμισσα του Λα Μαρς - Άλλες γλώσσες