Οίκος του Εβρέ

οικογένεια αριστοκρατών

O Οίκος του Εβρέ (Évreux) είναι μία ευγενής Οικογένεια της Γαλλίας, που είναι πλάγιος κλάδος του Οίκου των Καπετιδών. Η άνθηση του Οίκου είναι από τις αρχές του 14ου αι. ως τα μέσα του 15ου. Ενός κλάδου του τα μέλη έγιναν βασιλείς της Ναβάρρας.

Ο θυρεός του κόμη του Εβρέ.

Ιστορικό Επεξεργασία

Από τους γιους του Φιλίππου Γ΄ της Γαλλίας, ο Φίλιππος Δ΄ έγινε βασιλιάς, στον Κάρολο δόθηκε η κομητεία του Βαλουά ως πρόσοδος (appanage) και στον Λουδοβίκο η κομητεία του Εβρέ. Έτσι το 1298 ο Λουδοβίκος έγινε ιδρυτής του Οίκου του Εβρέ.

Από τους γιους του, ο πρωτότοκος Κάρολος δεν είχε εγγονούς, ενώ ο δευτερότοκος Φίλιππος Γ΄ είχε εγγονό τον Κάρολο Γ΄ της Ναβάρρας, που ήταν και ο τελευταίος άρρην απόγονος του Οίκου.

Αξιοπρόσεκτες είναι οι επιγαμίες με συγγενείς:

Λουδοβίκος κόμης του Εβρέ, ιδρυτής του Οίκου.

Γενεαλογία Οίκου Εβρέ Επεξεργασία

.
Φίλιππος Γ΄
βασ. της Γαλλίας
ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος Δ΄
βασ. της Γαλλίας
 
 
 
 
 
Κάρολος
κόμης του Βαλουά
ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΛΟΥΑ
 
Λουδοβίκος
κόμης του Εβρέ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΒΡΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Ι΄
βασ. της Γαλλίας
 
Κάρολος Δ΄
βασ. της Γαλλίας
σύζ. 3.Ιωάννα Εβρέ
 
Φίλιππος ΣΤ΄ Βαλουά
βασ. της Γαλλίας
σύζ. Λευκή των Εβρέ
 
Κάρολος
κόμης του Ετάμπ
 
 
 
 
 
Φίλιππος Γ΄
κόμης του Εβρέ
σύζ. Ιωάννα Β΄ Καπετιδών
βασ. της Ναβάρρας
 
Ιωάννα
σύζ. Κάρολος Δ΄ Καπετιδών
βασ. της Γαλλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα Β΄
βασ. της Ναβάρρας
σύζ.Φίλιππος Γ΄ Εβρέ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος
κόμης του Ετάμπ
 
Λευκή
σύζ. Φίλιππος ΣΤ΄ Βαλουά
βασ. της Γαλλίας
 
Κάρολος Β΄
βασ. της Ναβάρρας
 
Φίλιππος
κόμης του Λονγκεβίλ
 
Λουδοβίκος
κόμης του Μπωμόντ-λε-Ροζέ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Γ΄
βασ. της Ναβάρρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Μαρτίνος Α΄
βασ. της Σικελίας
ΟΙΚΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
 
Λευκή Α΄
βασ.της Ναβάρρας
 
2.Ιωάννης Β΄
βασ. της Αραγωνίας
ΟΙΚΟΣ ΤΡΑΣΤΑΜΑΡΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Κάρολος (Δ΄)
βασ. της Ναβάρρας de jure
 
(2) Λευκή Β΄
βασ. της Ναβάρρας de jure
 
(2) Ελεονώρα
βασ. της Ναβάρρας

σύζ. Γκαστόν Δ΄ του Φουά
ΟΙΚΟΣ ΦΟΥΑ

Πινακοθήκη Επεξεργασία