Λουδοβίκος των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών (1838-1886) - Άλλες γλώσσες