Μαρία Κομνηνή (κόρη του Μανουήλ Α΄) - Άλλες γλώσσες