Μαρία ντε λα Εσπεράνθα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών - Άλλες γλώσσες