Μαρία της Καστίλης, βασίλισσα της Αραγωνίας - Άλλες γλώσσες