Νέος γενικός αστρονομικός κατάλογος - Άλλες γλώσσες