Νόμος της προσφοράς και της ζήτησης - Άλλες γλώσσες