Πολιορκία της Ρόδου (305-304 π.Χ.) - Άλλες γλώσσες