Πρωτοπόροι (ερυθρόμορφη αγγειογραφία) - Άλλες γλώσσες