Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/3 Νοεμβρίου - Άλλες γλώσσες