Χέντβιχ της Γαλλίας, κόμισσα του Νεβέρ - Άλλες γλώσσες