Εικοστή τρίτη δυναστεία Φαραώ

Η 23η Δυναστεία της αρχαίας Αιγύπτου είναι η 3η δυναστεία της 3ης Μεταβατικής Περιόδου. Η δυναστεία αποτελείται από έναν αριθμό βασιλέων της Λιβυκής φυλής Μεσουές/Μα, Βερβερικής καταγωγής. Βασίλευσαν ως ανεξάρτητοι ηγεμόνες περιοχών της Άνω Αιγύπτου από το 880 ως το 720 π.Χ. και φαραώ από το 837 ως το 728 π.Χ.

Σχέδιο του επάνω μέρους της νικητήριας στήλης τού φαραώ Πιανκί/Πιυέ. Επάνω ο Πιανκί δέχεται την υποτέλεια ηγεμόνων της Κάτω Αιγύπτου και το κείμενο περιγράφει την επιτυχή εκστρατεία του στην Κάτω Αίγυπτο. Αν και ο Πιανκί ανήκει στην 25ή δυναστεία, περιγράφονται και συμβάντα της 23ης δυναστείας.

Υπάρχει αρκετή συζήτηση γύρω από αυτή τη δυναστεία, που μάλλον ήταν εγκατεστημένη στην Μεγάλη Ηρακλεόπολη, στη Μεγάλη Ερμόπολη και στις Θήβες. Τα μνημεία της βασιλείας των ηγεμόνων της δείχνουν ότι ήλεγχαν την Άνω Αίγυπτο παράλληλα με την 22η δυναστεία, ως λίγο πριν το τέλος τού Οσορκόν Β΄.

  • J.P. Elias, "A Northern Member of the 'Theban' Twenty-Third Dynasty", Discussions in Egyptology 31 (1995), 57-67.
  • J. Goldberg, "The 23rd Dynasty Problem Revisited: Where, When and Who?", Discussions in Egyptology 29 (1994), 55-85.
  • H. Jacquet Gordon, "Deux graffiti d'époque libyenne sur le toit du Temple de Khonsu à Karnak" in Hommages à la memoire de Serge Sauneron, 1927-1976 (Cairo: 1979), pp. 169–74.
  • K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (c.1100–650 BC), 3rd ed., Warminster: 1996.
  • Naunton, Christopher. “Libyans and Nubians.” A Companion to Ancient Egypt, by Alan B. Lloyd, vol. 1, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 120–139.