Με τον όρο εκλογικό μέτρο χαρακτηρίζεται ο υπολογισμός του αριθμού των βουλευτικών εδρών της Βουλής που κατανέμονται σε (ή αντιπροσωπεύουν την) κάθε εκλογική περιφέρεια.

Ως μέτρο - αριθμός, τούτο αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των δημοτών της επικράτειας, αριθμός που λαμβάνεται από την επίσημη τελευταία απογραφή πληθυσμού, δια του συνολικού αριθμού των βουλευτικών εδρών(*) οι οποίες και κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες.

Στη συνέχεια το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των δημοτών κάθε εκλογικής περιφέρειας, αριθμός που λαμβάνεται ομοίως από τους επίσημους καταλόγους της απογραφής πληθυσμού, δια του παραπάνω προσδιορισθέντος "εκλογικού μέτρου", αριθμού, αποτελεί τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

(*) Σύμφωνα με το ελληνικό εκλογικό σύστημα ο αριθμός των βουλευτικών εδρών που κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες και λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του εκλογικού μέτρου είναι ο αριθμός 288.

Ελληνική νομοθεσίαΕπεξεργασία

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των Βουλευτών, των βουλευτικών εδρών και το βουλευτικό μέτρο, όπως αυτό υπολογίζεται στο ελληνικό εκλογικό σύστημα, ορίσθηκαν από το άρθρο 2 του Π.Δ. 351/2003 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 96/2007 όπως φέρονται στη τελευταία κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας του 2ου άρθρου του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15.3.2012).

ΠηγέςΕπεξεργασία

Η παρεχόμενη παραπάνω νομοθεσία.