Η Ελβετική μυθολογία, πριν την έλευση του Χριστιανισμού, ήταν ένα μείγμα κελτικής και γερμανικής μυθολογίας.

Κάποιοι από τους μύθους, θρύλους ή θεότητες που ήταν ιδιαίτερα γνωστοί αναφέρονται παρακάτω: