Ο όρος Ελευθερία θαλασσών (freedom of the seas) ή αρχή ελευθερία θαλασσών προέρχεται από τις θέσεις του Ούγκο Γκρότιους (από το βιβλίο του Mare liberum), σύμφωνα με την οποία η ανοικτή θάλασσα είναι ελεύθερη γα όλους και κανένα κράτος δεν μπορεί να θέση κυριαρχία σε αυτή.

Ο τίτλος εξωφύλλου του βιβλίου του Ούγκο Γκρότιους

Έτσι στην ανοικτή θάλασσα, καλούμενη και ύδατα, εφαρμόζεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα (ελευθερία ναυσιπλοΐας), καθώς και της αλιείας και το μόνο κράτος που μπορεί να ασκήσει έλεγχο σε ένα πλοίο είναι ακριβώς το ίδιο το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.

Στην ανοικτή θάλασσα ο εντοπισμός υφάλου και η αγκυροβολία σε αυτόν δημιουργεί την έννοια του πλωτού αγκυροβολίου σημαίας του πλοίου που είναι αγκυροβολημένο. Όταν το πλοίο το εγκαταλείψει, τότε και πάλι ο ύφαλος είναι ελεύθερος για αγκυροβολία άλλης εθνικότητας πλοίου.
Αυτό συμβαίνει στα 10 περίπου μίλια δυτικά των Κυθήρων, όπου και βρίσκεται το πλωτό αγκυροβόλιο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ HUGO GROTIUS, MARE LIBERUM-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, εισαγωγή -μετάφραση Φωτεινή-Ηλέκτρα Χριστακοπούλου, Εκδόσεις ΡΩΜΗ, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020.