Ανοικτή θάλασσα (open sea) λέγεται η πέρα της Αιγιαλίτιδας ζώνης (χωρικά ύδατα) θαλάσσια έκταση, στην οποία δεν υφίσταται κυριαρχική εξουσία οποιασδήποτε πολιτείας - κράτους και γι΄ αυτό είναι ελεύθερη η χρησιμοποίησή της από όλους, σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας των θαλασσών.

International waters.svg

Στην ανοικτή θάλασσα είναι ελεύθερη η ναυσιπλοΐα, η αλιεία, η τοποθέτηση υποβρυχίων τηλεγραφικών καλωδίων κλπ. Σ΄ αυτή υπάρχει το δικαίωμα εξακρίβωσης της σημαίας των πλοίων "εν καιρώ πολέμου" - αστυνόμευσης καθώς και εποπτείας από πολεμικά πλοία των διαφόρων χωρών προς δίωξη διεθνών αδικημάτων, όπως πειρατεία κ.ά.

Κατά το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στην ανοικτή θάλασσα τα πλοία αποτελούν προέκταση του εδάφους του κράτους του οποίου τη σημαία φέρουν. Κατά δε το Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο ο υπερκείμενος χώρος της ανοικτής θάλασσας ορίζεται ως διεθνής εναέριος χώρος το νομικό καθεστώς του οποίου διέπεται από την αρχή της ελεύθερης υπερπτήσης, με την επιφύλαξη τήρησης των κανονισμών του ICAO.