Ο Ελιμέλεχ, (Ἐλιμέλεχ), είναι Βιβλικό πρόσωπο. Αναφέρεται ως πεθερός στην αφήγηση της ζωής της Ρουθ στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Ελιμέλεχ ήταν ο σύζυγος της Ναομί (ή Νωεμίν ή Νεωμίν) με την οποία είχε αποκτήσει δύο γιους τον Μααλών και τον Χελαιών. Αρχικά διέμενε στη Βηθλεέμ και αργότερα μετέβη με την οικογένειά του στη γη Μωάβ, 80 χλμ στην νοτιο-ανατολική άκρη της Νεκρής Θάλασσας. Εκεί οι γιοι του Μααλών και Χελαιών νυμφεύτηκαν τις Μωαβίτισσες Ρουθ και Ορφά αντίστοιχα. Μετά το θάνατό του και τον θάνατο των γιων του η χήρα Ναομί επέστρεψε στη Βηθλεέμ με τη νύμφη της Ρουθ, ενώ η Ορφά γεμάτη θλίψη επέστρεψε στον οίκο της ελπίζοντας σε κάποιο δεύτερο γάμο.

Αργότερα, με προτροπή της Ναομί, όταν ένας πλησιέστερος συγγενής αρνήθηκε να παντρευτεί την Ρουθ μέσω ανδραδελφικού γάμου, ένας άλλος συγγενής, ο Βοόζ, ανέλαβε αυτή την ευθύνη.

Με αυτό τον τρόπο η Ρουθ έγινε μητέρα του γιου του Βοόζ Ωβήδ και πρόγονος (προμάμμη) του Βασιλιά Δαβίδ καθώς επίσης και του Ιησού Χριστού, μέσω του νομικού πατέρα του Ιωσήφ.

Πηγές Επεξεργασία