Ρουθ (βιβλίο)

βιβλίο της Βίβλου

Ρουθ, ονομάζεται το όγδοο βιβλίο της Χριστιανικής Παλαιάς διαθήκης. Φέρει ως τίτλο το όνομα μιας Μωαβίτισσας γυναίκας, την ιστορία της οποίας περιγράφει. Επειδή αυτή η ιστορία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της εποχής των Κριτών, το βιβλίο κατατάσσεται στα Ιστορικά Βιβλία' της Παλαιάς Διαθήκης, αμέσως μετά το βιβλίο Κριτές, ενώ στην Τανάκ το βιβλίο κατατάσσεται στην τριακοστή θέση, δηλαδή στην δεύτερη θέση της τρίτης ομάδας βιβλίων, η οποία φέρει τον τίτλο Αγιόγραφα.

Η Ρουθ συναντάει τον Βοόζ, στα χωράφια

Συγγραφέας της Ρουθ θεωρείται ο προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος το συνέγραψε το 1000-900 π.Χ. Το βιβλίο εκτιμάται πολύ από τους Εβραίους, οι οποίοι συνηθίζουν να το διαβάζουν κατά τη διάρκεια της Πεντηκοστής.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Book of Ruth στο Wikimedia Commons