Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Εταιρεία

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) είναι εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό να προαχθούν και να διαδοθούν τα μαθηματικά ως επιστήμη στην Ελλάδα.

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
ΣυντομογραφίαΕ.Μ.Ε.
Ίδρυση1918
ΈδραΕλλάδα
ΠρόεδροςΑνάργυρος Φελλούρης
Α’ ΑντιπρόεδροςΠαναγιώτης Δρούτσας
ΙστότοποςΕπίσημος ιστότοπος

Τα ανώτατα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι τα παραπάνω για τα έτη 2023 - 2025 [1]

Η Εταιρεία Επεξεργασία

Ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα με πρώτο γενικό γραμματέα το Νείλο Σακελλαρίου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της ΕΜΕ από το 1929 ως το θάνατό του, στις 16 Μαρτίου 1955. Η λειτουργία της βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και μέλη της μπορούν να είναι πτυχιούχοι μαθηματικοί. Η ΕΜΕ διαθέτει σήμερα 35 τοπικά παραρτήματα κατανεμημένα σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, τα οποία αναπτύσσουν τη δικιά τους δραστηριότητα.

Σκοπός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σειρά στόχων που έχουν τεθεί και που είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

  • η πρόοδος της Επιστήμης των Μαθηματικών
  • η ανάπτυξη της ελεύθερης ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των μαθηματικών, των επιστημόνων και της κοινωνίας
  • η ανάπτυξη και η συντήρηση της επιστημονικής ακεραιότητας και η βελτίωση των δυνατοτήτων των μελών της
  • η ουσιαστική και συνεχής βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης και η πρόοδος της γενικής εκπαίδευσης
  • η προσέγγιση του Έλληνα μαθηματικού, η ενημέρωσή του για κάθε πρόσφατη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και η προσφορά πρακτικής βοήθειας σε θέματα που τον αφορούν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εργασίας του

Ιστορικό Επεξεργασία

Η ίδρυση της Εταιρείας αποφασίστηκε έπειτα από τη συγκέντρωση 93 Μαθηματικών σε μια αίθουσα του πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Μαθηματικοί εκείνοι εξέλεξαν επιτροπή για να συνταχθεί καταστατικό και να προετοιμαστεί γενική συνέλευση. Η πρώτη γενική συνέλευση έγινε στις 8 Απριλίου[2] 1918. Μετά την ανάγνωση του καταστατικού έγινε σχετική συζήτηση και η έγκρισή του, με μικρές τροποποιήσεις.

Μία εβδομάδα μετά εξελέγησαν επίτιμοι πρόεδροι στη διάρκεια νέας συνέλευσης οι πανεπιστημιακοί Δημήτριος Αιγινήτης και Ιωάννης Χατζηδάκης.[3] Στη συνέχεια έγινε εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες. Εξελέγη διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από 11 μέλη, με πρόεδρο το Νίκο Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο το Γεώργιο Ρεμούνδο και γενικό γραμματέα το Νείλο Σακελλαρίου.

Η πρώτη βράβευση μαθητή σε διαγωνισμό έγινε το 1933.

Οι δραστηριότητες της Ε.Μ.Ε. Επεξεργασία

Για την επίτευξη και την ολοκλήρωση των ανωτέρω στόχων το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές επιτροπές της ΕΜΕ απασχολούνται μεθοδικά με συνοχή και ευθύνη, και προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους, τις ιδέες τους και τις γνώσεις τους. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που επιλέγει, οργανώνει και παρακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας ανήκουν:

  • Η έκδοση περιοδικών εντύπων (όπως ο Ευκλείδης Α΄, ο Ευκλείδης Β΄ και Ο μικρός Ευκλείδης) και άλλων δημοσιευμάτων, επίσης η ανταλλαγή δημοσιευμάτων ανάμεσα στη Μαθηματική Εταιρεία και άλλες Επιστημονικές Εταιρείες, Σωματεία ή Ιδρύματα της Χώρας μας και του εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
  • Η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
  • Η πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων, η διεξαγωγή Σεμιναρίων, η οργάνωση Συνεδρίων, η ίδρυση Επιστημονικών Κέντρων και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και
  • Η συνεχής βελτίωση των διαφόρων προγραμμάτων της εταιρείας και η υλοποίηση κάθε άλλης δραστηριότητας αντάξιας προς το κύρος και την ιστορία της ΕΜΕ.

Ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητες της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας καταλαμβάνουν οι μαθητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνει κάθε χρόνο. Η διαδικασία δομείται ιεραρχικά από τρεις πανελλήνιους διαγωνισμούς: «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης», και «Προκριματικός Διαγωνισμός». Στους διαγωνισμούς λαμβάνουν μέρος μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου και μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό της Β’ Γυμνασίου έχουν και μαθητές της Α’ Γυμνασίου ή του Δημοτικού με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στα Μαθηματικά, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό της Α’ Λυκείου έχουν και μαθητές του Γυμνασίου με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στα Μαθηματικά που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συναγωνιζόμενοι μαθητές Λυκείου. Από τη διαδικασία, επιλέγονται οι Εθνικές ομάδες μαθηματικών (μικρών για το Γυμνάσιο και μεγάλων για το Λύκειο) οι οποίες εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Βαλκανικές και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία