Απογραφές Πληθυσμού
← 1838 1839 → 1840

Η απογραφή του 1839 είναι η πέμπτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους και η τρίτη από τις ετήσιες απογραφές που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1836-1845. Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας ανήλθε στους 823.773 κατοίκους, ενώ η συνολική έκταση του Βασιλείου περιελάμβανε την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα καθώς και τις Κυκλάδες. Όσον αφορά στον πληθυσμό, παρουσιάστηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή κατά 26.473 κατοίκους. Στην απογραφή συλλέχθηκαν στοιχεία μόνο για το φύλο και την ηλικία. Το 1839 ήταν η πρώτη χρονιά που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως τα αποτελέσματα της απογραφής. Όσον αφορά στον πληθυσμό, παρουσιάστηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή κατά 71.696 κατοίκους.