Εμβρυολογία

κλάδος που μελετά τις φάσεις του σχηματισμού του εμβρύου και της ανάπτυξής του

Η εμβρυολογία αποτελεί τον ένα από τους δύο κλάδους της οντογενεσιολογίας, που μελετά την ανάπτυξη των εμβρύων από τη πρώτη διαίρεση του γονιμοποιημένου ωαρίου, έως ότου αυτό πάρει την οριστική του μορφή, πριν την γέννηση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία