Για άλλες χρήσεις, δείτε: Έξαρχος (αποσαφήνιση).

Έξαρχος είναι ο τίτλος εκκλησιαστικού και πολιτικού αξιώματος που ανάγεται στον 9ο αιώνα.

Στους βυζαντινούς χρόνους ήταν ο μόνιμος, ο προσωπικός απεσταλμένος (κάτι σαν Πρεσβευτής) του Πατριάρχη ή του Αυτοκράτορα σε διπλωματικές αποστολές. Κύριο αντικείμενό του ήταν η προώθηση όλων των αιτημάτων του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του Αυτοκράτορα στους ηγέτες των κρατών.

Σήμερα ο Τίτλος του Εξάρχου δίδεται σε Μητροπολίτες υπερόριων Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και σε δικαιοδοσίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, υποδηλώνοντας τη δικαιοδοσία και υπεροχή, σε αυτόν που φέρει τον συγκεκριμένο τίτλο, έναντι των άλλων Επισκόπων πάνω σε μία περιοχή.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Εκκλησιαστικό Κανονικό Δίκαιο