Η επίσημη ώρα (Standard time) είναι ο συγχρονισμός των ρολογιών εντός μιας γεωγραφικής ζώνης ή περιοχής σε ένα ενιαίο πρότυπο χρόνου, αντί να χρησιμοποιείται η ηλιακή ώρα ή ένας τοπικά επιλεγμένος μεσημβρινός (γεωγραφικό μήκος) για τη δημιουργία μιας τοπικής μέσης επίσημης ώρας. Ιστορικά, η έννοια δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα για να βοηθήσει την πρόγνωση του καιρού και τα σιδηροδρομικά ταξίδια. Εφαρμόστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τον 20ό αιώνα. Οι γεωγραφικές περιοχές επεκτάθηκαν γύρω από ομοιόμορφα κατανεμημένους μεσημβρινούς σε ζώνες ώρας που (συνήθως) επικεντρώνονται σε αυτούς. Η επίσημη ώρα σε κάθε ζώνη ώρας καθορίζεται σε σχέση με τα αντισταθμιστικά οφέλη από την Παγκόσμια Ώρα (Universal Time). Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η Θερινή ώρα, η ώρα αυτή καθορίζεται από την επίσημη ώρα.

Παγκόσμιος χάρτης με πληροφορίες ζώνης ώρας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης

Η υιοθέτηση της επίσημης ώρας, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρόνο και το γεωγραφικό μήκος, σταθεροποίησε τις έννοιες του διαμοιρασμού της υδρογείου σε Ανατολικό ημισφαίριο και Δυτικό ημισφαίριο, με ένα πρώτο μεσημβρινό (καθώς και την αντίθεση του, την Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας) αντικαθιστώντας τους διάφορους πρώτους μεσημβρινούς που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί.