Η Επαρχία Bιθυνίας ήταν διοικητική διαίρεση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Η Βιθυνία ως επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 125 μ.Χ.

Η επαρχία δημιουργήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού τον 3ο αιώνα και την διάσπαση, κατάργηση, της Επαρχίας Βιθυνίας και Πόντου[1]. Στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο και με την διοικητική μεταρρύθμιση του 4ου αιώνα μ.Χ. η επαρχία πέρασε στην ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Διοικητικά από το 314 ήταν μέρος της Διοίκησις Ποντικής και της επαρχότητας της Ανατολής, ο διοικητής της είχε τον ρωμαϊκό τίτλο του ηγεμόνα[1]. Καταργήθηκε τον 7ο αιώνα με την δημιουργία των Θεμάτων και τα εδάφη της περιήλθαν στα θέματα Οπτιμάτων και Οψικίου[1].

Διοικητικό κέντρο της ήταν η Νικομήδεια όπου το 293 ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός έχτισε στην πόλη παλάτι και την έκανε έδρα του ανατολικού κράτους έως το 330 που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη[2].ΠαραπομπέςΕπεξεργασία