Για για την παλαιότερη ενιαία επαρχία, δείτε: Επαρχία Γαλατίας.

Η Επαρχία Γαλατίας Α΄ ή Γαλατίας Πρώτης (λατινικά : Galatia Prima) ήταν διοικητική διαίρεση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και αργότερα της πρώιμης Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία.

Η Γαλατία Α΄ ως επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 400 μ.Χ.

Η Επαρχία δημιουργήθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα[1] από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο όταν διέσπασε την Επαρχία Γαλατίας σε Γαλατία πρώτη και Γαλατία Σαλουταρία. Διοικητικά ανήκε στη Διοίκηση Ποντικής με πρωτεύουσα την Άγκυρα[2]. Τον 7ο αιώνα με τη δημιουργία των Θεμάτων τα εδάφη της περιήλθαν στο Θέμα Ανατολικών.

Σημαντικότερες πόλεις της Επαρχίας αναφέρονται από τον Ιεροκλή η Άγκυρα, η Ταβία, η Άσπονα, η Κίννα, η Ρεγαναγαλία, η Ρεγέμνηζος και η Ηλιούπολις[3]. Ο διοικητής της είχε τον τίτλο του κονσουλάριου[3].

Γνωστός διοικητής της επαρχίας αναφέρεται ο Ευφράντας με τον τίτλο του άρχοντα[2].

Παραπομπές Επεξεργασία