Επαρχίες της Τουρκίας

πρώτου επιπέδου διοικητική διαίρεση της Τουρκίας

Η Τουρκία διαιρείται διοικητικά σε 81 νομούς, που διοικούνται από έναν διορισμένο διοικητή, τον Βαλή. Οι νομοί φέρουν το όνομά της πρωτεύουσάς τους, με εξαίρεση τις επαρχίες Κοτζάελι, Χατάι και Σαγγάριου στις οποίες είναι πρωτεύουσες οι: Νικομήδεια, Αντιόχεια και Ανταπαζαρί αντίστοιχα. Παρακάτω αναφέρονται οι επαρχίες ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Διαμέρισμα Μαρμαρά Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος Μαρμαρά

Το Διαμέρισμα Μαρμαρά χωρίζεται σε 11 νομούς. Αυτοί είναι οι εξής:

Διαμέρισμα Αιγαίου Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος Αιγαίου

Το Διαμέρισμα Αιγαίου χωρίζεται σε 8 νομούς. Αυτοί είναι οι εξής:

Διαμέρισμα Μεσογείου Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος Μεσογείου

Το Διαμέρισμα Μεσογείου χωρίζεται σε 8 νομούς. Αυτοί είναι οι εξής:

Διαμέρισμα Μαύρης Θάλασσας Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος της Μαύρης Θάλασσας

Το Διαμέρισμα Μαύρης Θάλασσας χωρίζεται σε 19 νομούς. Αυτοί είναι οι εξής:

Διαμέρισμα Κεντρικής Ανατολίας Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος της Κεντρικής Ανατολίας

Το Διαμέρισμα Κεντρικής Ανατολίας χωρίζεται σε 13 νομούς. Αυτοί είναι οι εξής:

Διαμέρισμα Ανατολικής Ανατολίας Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος της Ανατολικής Ανατολίας

Το Διαμέρισμα Ανατολικής Ανατολίας χωρίζεται σε 13 νομούς. Αυτοί είναι οι εξής:

Διαμέρισμα Νοτιοανατολικής Ανατολίας Επεξεργασία

 
Επαρχίες του διαμερίσματος της Νοτιοανατολικής Ανατολίας

Το Διαμέρισμα Νοτιοανατολικής Ανατολίας χωρίζεται σε 9 νομούς. Αυτοί είνα οι εξής:

Δείτε επίσης Επεξεργασία