Άνοιγμα κυρίου μενού

Επαρχίες της Τουρκίας

πρώτου επιπέδου διοικητική διαίρεση της Τουρκίας

Η Τουρκία διαιρείται διοικητικά σε 81 επαρχίες, που διοικούνται από έναν διορισμένο διοικητή, τον Βαλή. Οι επαρχίες φέρουν το όνομά της πρωτεύουσάς τους, με εξαίρεση τις επαρχίες Κοτζάελι, Χατάι και Σαγγάριου στις οποίες είναι πρωτεύουσες οι: Νικομήδεια, Αντιόχεια και Ανταπαζαρί αντίστοιχα. Παρακάτω αναφέρονται οι επαρχίες ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Διαμέρισμα ΜαρμαράΕπεξεργασία

Διαμέρισμα ΑιγαίουΕπεξεργασία

Διαμέρισμα ΜεσογείουΕπεξεργασία

Διαμέρισμα Μαύρης ΘάλασσαςΕπεξεργασία

Διαμέρισμα Κεντρικής ΑνατολίαςΕπεξεργασία

Διαμέρισμα Ανατολικής ΑνατολίαςΕπεξεργασία

Διαμέρισμα Νοτιοανατολικής ΑνατολίαςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία