Στην αρχαιολογία, η Εποχή του Σιδήρου αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο της ιστορίας κατά την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το σίδηρο για την κατασκευή εργαλείων και όπλων. Η υιοθέτηση αυτού του υλικού συνέπεσε με άλλες αλλαγές των κοινωνιών του παρελθόντος όσον αφορά στις καλλιεργητικές μεθόδους, τις θρησκευτικές πίστεις, και το καλλιτεχνικό ύφος.

Κέλτικο ή Ρωμαϊκό σπαθί (366 - 341 π.Χ.) που βρέθηκε στην Ισπανία.

Η εποχή του σιδήρου στη Μικρά Ασία

Επεξεργασία

Στη Μικρά Ασία η εποχή του σιδήρου συνδέεται με τους Χετταίους, ένα φύλο που ήλθε μάλλον από τον Καύκασο και έφερε μαζί του την τέχνη επεξεργασίας του σιδήρου. Οι Χετταίοι που άκμασαν από τον 17ο μέχρι τον 12ο π.Χ. αιώνα ήταν οι μόνοι που ήξεραν να επεξεργάζονται τον σίδηρο και κρατούσαν την τέχνη αυτή μυστική κάνοντας το βασίλειό τους πανίσχυρο.

Με την παρακμή των Χετταίων η τέχνη του σιδήρου διαδόθηκε σε όλη την ανατολή και στη Μεσόγειο.

Η εποχή του σιδήρου στην Ελλάδα

Επεξεργασία

Η εποχή του σιδήρου στην Ελλάδα αρχίζει τον 11ο και φτάνει μέχρι τον 8ο π.Χ. αιώνα. Συνοδεύεται με την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού της εποχής του χαλκού.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Gilda Bartoloni: Archäologische Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone nordwärts der Alpen während der frühen Eisenzeit Alteuropas. Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg, 3.–5. November 1994. Universitätsverlag Regensburg [u.a.], Regensburg 1998, ISBN 3-930480-23-9.
  • Roland Oliver, Brian M. Fagan: Africa in the Iron Age. c. 500 B. C. to A. D. 1400. Cambridge University Press, Cambridge [u.a.] 1985, ISBN 0-521-20598-0.
  • Wolfgang Schuller: Das Erste Europa. 1000 v. Chr.–500 n. Chr.. Ulmer Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-8252-2497-X (Handbuch der Geschichte Europas Band 1; UTB Band 2497).
  • R. Tylecote: The origin of iron smelting in Africa. In: Westafrican Journal of Archaeology. Vol. 5, 1975, ISSN 0331-3158, S. 1–9.
  • R. F. Tylecote: Iron smelting at Taruga, Nigeria. In: Journal of the Historical Metallurgy Society. Vol. 9, Nr. 2, 1975, ISSN 0142-3304, S. 49–56.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία