Ευαγγέλιο (λειτουργικό βιβλίο)

Το Ευαγγέλιον είναι ένα από τα Λειτουργικά βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Περιέχει τις περικοπές από τα τέσσερα ευαγγέλια των Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννη που διαβάζονται στον Όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και αλλού.

Οι σειρά των περικοπών στο Ευαγγέλιον είναι η εξής:

  • από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή· από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο
  • από τη Δευτέρα τού Αγ. Πνεύματος· από το κατά Ματθαίο
  • από τη Δευτέρα μετά την Ύψωση τού Σταυρού· από το κατά Λουκάν
  • από την Α΄ εβδομάδα των Νηστειών· από το κατά Μάρκον
  • εωθινά, των Μηνολογίου (ακινήτων εορτών) και σε διάφορες περιστάσεις.

Πηγές Επεξεργασία

  • Ευάγγελου Θεοδώρου «Μαθήματα Λειτουργικής», τόμ. Α΄, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών, 1975.