Ευκλείδεια μετρική

ΟρισμόςΕπεξεργασία

Η ευκλείδεια μετρική είναι μία συνάρτηση:   που αντιστοιχεί σε δύο διανύσματα  του  διάστατου διανυσματικού χώρου  ,   τον αριθμό

 

Η συνάρτηση μετράει τη "συνήθη"(Ευκλείδεια) απόσταση μεταξύ δύο σημείων στον επίπεδο ,  διάστατο χώρο κάνοντας επανειλημμένη χρήση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Ειδικές ΠεριπτώσειςΕπεξεργασία

Μία διάστασηΕπεξεργασία

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο για δύο μονοδιάστατα σημεία   και  , η Ευκλείδεια απόσταση είναι:

 

Δύο διαστάσειςΕπεξεργασία

Για δύο δισδιάστατα σημεία στο επίπεδο,   και  , η Ευκλείδεια απόσταση είναι: