Η ευκλείδεια μετρική είναι η συνάρτηση που αντιστοιχεί σε δύο διανύσματα του διάστατου διανυσματικού χώρου , στον αριθμό

Η συνάρτηση μετράει τη "συνήθη" (ευκλείδεια) απόσταση μεταξύ δύο σημείων στον επίπεδο , διάστατο χώρο κάνοντας επανειλημμένη χρήση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Ειδικές Περιπτώσεις Επεξεργασία

Μία διάσταση Επεξεργασία

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο για δύο μονοδιάστατα σημεία   και  , η ευκλείδεια απόσταση είναι:

 

Δύο διαστάσεις Επεξεργασία

Για δύο δισδιάστατα σημεία στο επίπεδο,   και  , η ευκλείδεια απόσταση είναι: