Ευρωβουλευτής

πρόσωπο που έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Ευρωβουλευτής αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι Ευρωβουλευτές επιλέγονται μετά από εκλογές που γίνονται κάθε πέντε χρόνια, ταυτόχρονα όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει 21 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κύπρος 6.