Η Ευτέρπη ήταν ελληνικό περιοδικό του 19ου αιώνα. Ήταν το πρώτο ελληνικό εικονογραφημένο περιοδικό και σημείωσε ιδιαίτερο σταθμό στην ιστορία της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας. Κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου 1847 από τον Γρηγόριο Καμπούρογλου. Συνεργάτες ήταν σημαντικοί λόγιοι της εποχής, όπως ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ο Νικόλαος Λιβαδέας, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο Κωνσταντίνος Λεβίδης και άλλοι. Η Ευτέρπη έφερε σε επαφή το Ελληνικό κοινό με την Ευρωπαϊκή φιλολογική κίνηση.

Ο τίτλος του από τον δεύτερο τόμο διακοσμήθηκε με ξυλογραφημένη απεικόνιση της Ακρόπολης. Στο περιεχόμενό του κυριαρχούσαν μεταφρασμένα μυθιστορήματα, διηγήματα, περιγραφές τόπων, ταξιδιών, εξερευνήσεων μακρινών χωρών, βιογραφίες διάσημων ανθρώπων, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από την φυσική, αστρονομία, αρχαιολογία και άλλες επιστήμες.