Ζοιτία (αρχαία πόλη)

Η Ζοιτία ή Ζοιτέα ήταν πολίχνη της αρχαίας Αρκαδίας.

Η πολίχνη είχε ιδρυθή και οικιστή από τον Παρωρεὺς που ήταν ο μικρότερος γιος του Τρικόλωνα εγγονός του Λυκάονα, ο οποίος είχε οικίσει και την Παρωρία που βρισκόταν 10 στάδια από την Ζοιτέα. Όταν πέρασε από εκεί ο Παυσανίας ήταν έρημη όπως και οι γύρω από αυτή πολίχνες. Η θέση της αρχαίας πολίχνης μας είναι άγνωστη.

[1]

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. ταύταις μὲν δὴ οἱ Λυκάονος παῖδες ἐγένοντο οἰκισταί, Ζοιτίαν δὲ ἀπωτέρω μὲν Τρικολώνων πέντε που καὶ δέκα σταδίοις, κειμένην δὲ οὐ κατ' εὐθὺ ἀλλ' ἐκ Τρικολώνων ἐν ἀριστερᾷ, Ζοιτέα οἰκίσαι τὸν Τρικολώνου λέγουσι: Παρωρεὺς δὲ ὁ νεώτερος Τρικολώνου τῶν παίδων Παρωρίαν καὶ οὗτος ἔκτισεν, ἀπέχουσαν Ζοιτίας σταδίους δέκα. [7] ἔρημοι δὲ [καὶ] ἐς ἐμὲ ἦσαν ἀμφότεραι: μένει δὲ ἐν Ζοιτίᾳ Δήμητρος ναὸς καὶ Ἀρτέμιδος [οἳ καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν]. ἐρείπια δὲ πόλεων καὶ ἄλλα, Θυραίου μὲν σταδίοις πέντε ἀπωτέρω ΠαρωρίαςΠαυσανία Αρκαδικά