Ηλεκτρονική διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η ηλεκτρονική διαδικασία λήψης αποφάσεων (αγγλικά: electronic decision making, e-decision-making) αναφέρεται στη χρήση ψηφιακών μέσων για τη συμμετοχή των πολιτών στο τελικό στάδιο της λήψης αποφάσεων. Εντάσσεται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συμμετοχής πολιτών και ακολουθεί το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η ηλεκτρονική διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να έχει τη μορφή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή απλά να δίνει τη δυνατότητα εκδήλωσης προτίμησης μια επιλογής έναντι κάποιας εναλλακτικής. Αυτό είναι το ισχυρότερο στάδιο στην ηλεκτρονική συμμετοχή πολιτών, καθώς οι πολίτες αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψεις αποφάσεων, όπως και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία