Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας

Έργο και καθήκον των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριου Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ) είναι η υποστήριξη των τεχνικών μέσων-ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητα για  τη παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας βασιζόμενη στις αρχές:

  1. Ασφάλειας
  2. Διαθεσιμότητας
  3. Αποτελεσματικότητας

Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα  μπορεί να είναι:

  • Ηλεκτρονικά Συστήματα υπηρεσίας ελέγχου περιοχής,
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Αερολιμένων,
  • Ραδιοβοηθήματα,
  • Τηλεπικοινωνιακοί Σταθμοί,
  • Μονάδες Ραντάρ,
  • Ειδικά Συστήματα Αερολιμένων

Οι  Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας εκτελούν καθήκοντα μηχανικών που αφορούν τη σχεδίαση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Στο προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 410/93 γίνεται αναφορά στις ιδιαίτερες ιδιότητες ενός ΗΜΑΕΚ, τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του. Αναλυτικότερα το Π.Δ 410/93 παρέχει κατοχύρωση σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς εκτός της ΥΠΑ και αποτελεί την διασφάλιση του αποκλειστικού δικαιώματος του κλάδου να επιβεβαιώνει και να πιστοποιεί την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΥΠΑ. Αυτό επιτυγχάνεται με την άδεια ειδικότητας. Η διαδικασία για την απόκτηση άδειας ειδικότητας ξεκινά από την βασική εκπαίδευση και συνεχίζεται με την εκπαίδευση εξειδίκευσης.

Επιπλέον η ΥΠΑ φροντίζει για εκπαιδεύσεις βάση των εξελίξεων της τεχνολογίας αλλά και του κλάδου σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς  (ICAO, ECAC,EUROCONTROL,EASA),  παρακολούθηση και συμμετοχή  στις διεθνείς διεργασίες εξελίξεις της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Ο κλάδος των Η.Μ.ΑΕΚ είναι μέλος του International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations (IFATSEA).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία