Ηλιοειδείς αστέρες (solar analogs ή solar twins) ονομάζονται οι αστέρες που έχουν χαρακτηριστικά, κυρίως μάζα, φασματικό τύπο - χρώμα (ισοδύναμα: επιφανειακή θερμοκρασία) και διάμετρο, παρόμοια με τα αντίστοιχα του Ήλιου. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι η πιθανότητα οι ηλιοειδείς αστέρες να έχουν κατοικήσιμους πλανήτες είναι μεγαλύτερη από ό,τι για άλλους αστέρες.

Πέρα από τα κύρια φυσικά μεγέθη που προαναφέρθηκαν, ένας ηλιοειδής αστέρας έχει και ταχύτητα περιστροφής, καθώς και περιεκτικότητα σε βαρύτερα του He στοιχεία της ύλης («μεταλλικότητα») παρόμοιες με τις ηλιακές, ενώ η λαμπρότητά του παραμένει πρακτικά σταθερή, όπως και η λαμπρότητα του Ήλιου μας. Οι παρατηρήσεις των ηλιοειδών αστέρων είναι σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων του ίδιου του Ήλιου σε σχέση με άλλους αστέρες, καθώς και την κατοικησιμότητα των πλανητών.

Ο φασματικός τύπος των ηλιοειδών αστέρων είναι GV, δηλαδή είναι κίτρινοι νάνοι όπως και ο Ήλιος. Μπορεί να ειπωθεί ότι, τουλάχιστον για τη γειτονιά μας του Γαλαξία, όπου η «μεταλλικότητα» είναι περίπου η ίδια για όλους τους αστέρες, οι όροι «κίτρινος νάνος» και «ηλιοειδής αστέρας» είναι σχεδόν συνώνυμοι. Οι ηλιοειδείς αστέρες, έχοντας την ίδια αρχική μάζα με την οποία ξεκίνησε και ο Ήλιος, θα έχουν και την ίδια διάρκεια ζωής, περίπου 10 δισεκατομμύρια γήινα χρόνια από τη γέννηση ως τον θάνατό τους, οπότε και θα παραγάγουν ένα πλανητικό νεφέλωμα και θα αφήσουν πίσω τους ως «αστρικό πτώμα» ένα λευκό νάνο.

Παραδείγματα ηλιοειδών αστέρων είναι μεταξύ άλλων και οι:

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • J.D. do Nascimento, M. Castro, J. Meléndez, M. Bazot, S. Théado, G. F. Porto de Mello (2009): "Age and mass of solar twins constrained by lithium abundance", Astronomy and Astrophysics, τόμος 501 (1), σσ.. 687–694