Αυτό το λήμμα αφορά τον τύπο ιστιοφόρου. Για τον μουσικολογικό όρο, δείτε: ημιόλιο.

Η ημιολίαγολέτα ή σκούνα) ήταν τύπος ιστιοφόρου πλοίου δύο κατηγοριών:

  1. εμπορικό ή πολεμικό πλοίο που είχε δύο ιστούς (δικάταρτο) με τετραγωνικά ιστία (πανιά) στον πρωραίο ιστό, δηλαδή ακάτιο, δολώνιο (απλό ή διπλό) και προΐστια: φωσώνιο, παραδολώνιο και αρτέμωνες, ενώ στον πρυμναίο ιστό έφερε τριγωνικά ιστία: επίδρομο και λαίφο. Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί τον τύπο αυτό τον ονομάζουν "σκούνερ", εμείς από παλαιότερα "γολέτα" ή "σκούνα" ή "γολετόβρικο" ή "μυοπάρωνα", και
  2. Εμπορικό ή Πολεμικό πλοίο που είχε επίσης δύο ιστούς (δικάταρτο) στους οποίους και έφερε την ίδια ιστιοφορία του πρωραίου ιστού καθώς και αφαιρετό ακάτιο (ιστό) στη πρύμνη για ουριοδρομία

Σήμερα αυτός ο τύπος πλοίου αν και τα τελευταία ήταν πετρελαιοκίνητα έχει εκλείψει.

Ατμοημιολία

Επεξεργασία

Η ημιολία με ατμομηχανή για βοηθητική πρόωση είναι γνωστή ως Ατμοημιολία.

Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Επεξεργασία

Οι ημιολίες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν:

Οι Ατμοημιολίες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία