Πέρινθος

αρχαία ελληνική πόλη στη θάλασσα του Μαρμαρά, αποικία της Σάμου (κοντά στη σημερινή Μαρμαρά Ερεγλίσι )
(Ανακατεύθυνση από Ηράκλεια Θράκης)

Η Πέρινθος (μετά το 297 μ.Χ. γνωστή με το όνομα Ηράκλεια) ήταν αρχαία ελληνική πόλη, αποικία της Σάμου, που είχε ιδρυθεί το 599 π.Χ. και βρισκόταν στην Ανατολική Θράκη[1], στη Θάλασσα του Μαρμαρά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή πλευρά, κοντά στη σημερινή πόλη Μαρμαρά Ερέγλισι (τουρκ. Marmara Ereğlisi).

Ο Στέφανος ο Βυζάντιος αναφέρει ότι την Πέρινθον έκτισε ο Πέρινθος από την Επίδαυρο που συστρατεύθηκε με τον Ορέστη, αλλά θεωρείται πιο αξιόπιστη η μαρτυρία του Ευσεβίου[2] και αυτή του Συγγέλου[3] οι οποίοι ανάγουν την ίδρυσή της ως αποικία της Σάμου στο πρώτο έτος της τεσσαρακοστής πέμπτης Ολυμπιάδας (600 π.Χ.).[4] Ο Πλούταρχος, αναφερόμενος στην καταστροφή των Γεωμόρων στη Σάμο, ανέφερε και αυτός ότι οι Περίνθιοι ήταν άποικοι των Σαμίων: «Μεγαρείς Περινθίοις επεστράτευσαν, αποίκοις ούσι Σαμίων.»[5] Ο Σκύμνος ο Χίος ανέφερε ότι μετά την χερσόνησο στην Προποντίδα βρίσκεται η αποικία των Σαμίων Πέρινθος: «Μετά δε την χερρόνησον εν Προποντίδι, Θράκη πάροικος και σαμίων αποικία Περινθος εστί...»[6].

Η Πέρινθος λόγω της θέσης της και κυρίως του λιμένα που διέθετε στον Ελλήσποντο, υπήρξε διαχρονικά πλούσια και σημαντική πόλη. Τον 5ο π.Χ. αιώνα υπήρξε σύμμαχος με την Αθήνα και αντιτάχθηκε στον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο, ο οποίος το 341 π.Χ.την πολιόρκησε, όπως και το Βυζάντιο. Επί ρωμαϊκής εποχής συνεχίστηκε η ανάπτυξή της και αυτό φαίνεται από το αμφιθέατρό της που ήταν από τα μεγαλύτερα. Έχουν διασωθεί από την αρχαία πόλη αρκετά ερείπια, ψηφιδωτά δάπεδα και έχουν βρεθεί νομίσματα και επιγραφές της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου και Λυσίμαχου[1]. Η Πέρινθος το 297 μετονομάστηκε σε Ηράκλεια Πέρινθος[7] όταν αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Διοκλητιανός, ο οποίος άλλαξε το σύστημα των επαρχιών της αυτοκρατορίας και την κατέστησε διοικητικό κέντρο της περιοχής. Κατά τον 7ο και 8ο αιώνα ήταν συχνός στόχος επιθέσεων Αβάρων και Βουλγάρων.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή. Αθήνα: Τεγόπουλος - Μανιατέας. 1996. σελ. 244, τομ. 13. 
  2. Ευσεβίου Χρονικόν β΄ ΙΙ 124.
  3. Συγγέλου Χρονογρ. 238.
  4. "Σαμιακά, ήτοι, ιστορία της Νήσου Σάμου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς", τόμος πρώτος, Επαμεινώνδας Ι. Σταματιάδης, 1862, Αθήνα, τύποις Π. Α. Σακελλαρίου, σελ. 271. «Στέφανος ο Βυζάντιος ιστορεί ό'τι την Πέρινθον έκτισεν ο εξ Επιδαύρου Πέρινθος συστρατευσάμενος τω Ορέστη· άλλα της διηγήσεως αύτοΰ μυθώδοϋς φαινομένης, μάλλον αξιόπιστος παρά των πολλών λογίζεται η μαρτυρία του Ευσεβίου και η του Συγγέλου...»
  5. Πλουτάρχου Ελλην. ΙΙ 25.
  6. Σκύμνου Περιήγησης στ΄ 712.
  7. Λουγγής 2000, σελ. 85.
  • Λουγγής, Τηλέμαχος K. (2000). «Η ιστορική διαδρομή της Θράκης στα πλαίσια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας». Στο: Γραμματικοπούλου, Ελένη. Θράκη: Ιστορικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. σελ. 77-106. ISBN 960-7998-04-9. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία