Θέμα Λυκανδού

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το Θέμα Λυκανδού αποτελούσε διοικητικό διαμέρισμα («θέμα») της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν στα νοτιο-ανατολικά της Μικράς Ασίας, κοντά στο σημερινό Ελβιστάν, έχοντας στα εδάφη του και τμήμα της σημερινή Επαρχίας Καχραμανμαράς, στην οροσειρά του Αντιταύρου, χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 10ου αιώνα, πιθανότατα το 908 σαν Κλεισούρα και καταλύθηκε από τους Σελτζούκους, το 1071, μετά την ήττα στη Μάχη του Μαντζικέρτ των Βυζαντινών. Επίσης το φθινόπωρο του 976 καταλύθηκε από τον αποστάτη Βάρδα Σκληρό με την αποφασιστική μάχη της Λυκάνδου αλλά ξανα-ανακτήθηκε από τον αυτοκρατορικό στρατό 2-3 χρόνια αργότερα.

Τα βυζαντινά θέματα κατά το έτος 950