Θαλάσσια υπηρεσία (sea service) χαρακτηρίζεται ο χρόνος (συνολικός) κατά τον οποίο ένας ναυτικός εργάσθηκε σε πλοίο. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται για την αμοιβή του, τη σύνταξή του, την συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου για λήψη διπλώματος ή πτυχίου, κλπ.

Ο χρόνος της ναυτικής εργασίας εγγράφεται στο ναυτικό φυλλάδιο και αναγνωρίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μόνο επί πλοίων με ελληνική σημαία ή πλοίων συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ..