Η Θεία Χάρη είναι, για τους Χριστιανούς, η δύναμη του Θεού, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από καλοσύνη, αγιότητα και αγάπη. Στη Θεία Χάρη αποδίδονται τα θαύματα του Θεού μέσω των Αγίων όπως η ανάσταση νεκρών και η θεραπεία των ασθενών μέσω της πίστης.

Γενικά Επεξεργασία

Κατά τα λεγόμενα της χριστιανικής πίστης, η Θεία Χάρη εμφανίζεται και στην καθημερινή προσευχή του Χριστιανού και «καίει» τον διάβολο. Επίσης δημιουργεί ασπίδα γύρω από το νου για να μην του έρχονται από τον διάβολο πονηροί λογισμοί. Όλα αυτά γίνονται μέσω της πίστης που φέρνει την ελπίδα του θαύματος. Σύμφωνα με τους χριστιανούς, οι άγιοι έλαβαν αυτή τη Χάρη, να κάνει δηλαδή ο Θεός θαύματα μέσα απ' αυτούς και πως στον καθένα πιστό που προσεύχεται δίνεται η βοήθεια της Θείας Χάρης ώστε να εισακούγεται και να πραγματοποιούνται οι ευχές του, εάν είναι καλές γι' αυτόν (γι' αυτό αποφασίζει ο Θεός)[εκκρεμεί παραπομπή]. Τα θεολογικά θέματα περί θείας χάρης υπήρξαν αντικείμενο σφοδρής διαμάχης κατά τον Μεσαίωνα, και αργότερα αποτελώντας ένα από τα σημεία τριβής διαφορετικών χριστιανικών δογμάτων. Για παράδειγμα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υποστηρίζει ότι η Θεία Χάρη δίδεται αυστηρά μόνο μέσω των τελετουργικών μυστηρίων όπως το βάπτισμα και η θεία ευχαριστία.