Στην ελληνική μυθολογία η Θελξιόπη ή Θελξιέπεια ήταν μία από τις Σειρήνες, θυγατέρα του ποτάμιου θεού Αχελώου και της Μούσας της τραγωδίας (της Μελπομένης) ή της Καλλιόπης. Η Θελξιόπη, μαζί με τις αδελφές της Αγλαόπη και Πεισινόη (σύμφωνα με κάποιες πηγές και άλλες έξι), κατοικούσε στα παράλια της νότιας Ιταλίας. Εκεί οι Σειρήνες τρέφονταν με τους ναυτικούς που προσείλκυαν με το τραγούδι τους.

Θελξιόπη
Οικογένεια
ΓονείςΑχελώος και Μελπομένη, Τερψιχόρη και Στερόπη

Ετυμολογικά, η Θελξιόπη είναι αυτή που είναι γοητευτική στην όψη: (ρήμα θέλγω + ρίζα οπ του ρήματος ὁρῶ (όψη) ).

Η Θελξιέπεια είναι αυτη που είναι γοητευτική στα λόγια: (ρήμα θέλγω + ρίζα επ του ρήματος λέγω (έπος) ).

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969
  • Τζιράκης Νικόλαος Ε.,Πατάκης Στέφανος Α.: «Λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής ομαλών και ανωμάλων», εκδ. οίκος Πατάκη , 2000